Legene på Linde legegruppe vil ikke gi Jansen korona-vaksinen.

Dagens situasjon med lavt smitte trykk i Norge medfører at risikoen med Jansen vaksinen er større enn risiko for alvorlig sykdom ved korona smitte.